TU Delft en Wageningen UR

TU Delft en Wageningen UR (Nederland) „Op vrijdag 21 oktober heeft een groep van zestien studenten architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwtechnologie van de TU Delft en Wageningen UR (Nederland) een bezoek gebracht aan Dardesheim, als onderdeel van een excursie langs verschillende innovatieve Duitse energie-landschappen. De recente ontwikkelingen op het gebied van de energieproductie in Duitsland, aangespoord door zowel de overheid als de bevolking, laten inspirerende alternatieven zien voor het gebruik van de huidige niethernieuwbare energiebronnen. We ondervonden dat top-down initiatieven vaak niet werden geaccepteerd door de lokale gemeenschappen, daarnaast beschikten de gemeenschappen die zelf initiatief namen vaak niet over de middelen beschikten om effectief op de huidige energiemarkt te kunnen handelen. Op onze reis door Duitsland vonden we echter een aantal succesvolle voorbeelden van locale gemeenschappen die met behulp van diverse technologieën hun eigen energie opwekken, hierbij werd vooral gebruik gemaakt van wind- en zonne-energie, bio-gas en bio-massa. De meest succesvolle gemeenschappen gebruikten zelfs tal van complementaire technologieën. Dardesheim is hier een uitstekend voorbeeld van, een energieke lokale gemeenschap die proactief bezig is met het zoeken naar en toepassen van nieuwe ideeën en innovaties. Dit is ook de reden waarom de nieuwe techonolgieën een breeder draagvlak vinden bij de bevolking. In dit project vormt windenergie een geweldige fundament, daarnaast biedt het gebruik van zonne-energie, waterkracht en bio-gas de noodzakelijke balans voor energieonafhankelijkheid. Dat de inwoners van Dardesheim ook hun mobiliteit opgenomen hebben als onderdeel van de vraag naar energie is een grote stap voorwaarts. Aanpassen van bestaande benzine auto’s is een grote uitdaging, maar zoals Dardesheim bewijst is het haalbaar. We zijn benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van verdere innovaties in dit kleine dorp – van harte gefeliciteerd met het harde werk!“