เที่ยวคณะผู้แทนไทยเมื่อวันที่ 26 Dardesheim มกราคม 2012

Presseartikel vom 26.01.2012 PDF Download (84 Kb)